werkwijze

Er zijn leden die zich binnen een opdracht bezighouden met 1-op-1 activiteiten, anderen meer met teamsessies en weer anderen met coaching en mentoring van jonge IT-professionals.

Alle leden verrichten hun inzet in de eerste plaats met ‘passie voor informatie’, maar ook vanuit de zorg die zij hebben over de zichtbare moeite die de overheid heeft met haar digitaliseringsinspanningen: ‘hoe kunnen wij ze helpen?

In de overheid werken veel vakbekwame IT-ambtenaren op uitvoerend niveau, dus wij hoeven niets over te nemen. Onze skills zijn mentoring en coaching. Meedenken en soms de weg wijzen. Reflecteren en adviseren. Daarom benadrukken wij om in de beginperiode van de digitalisering te werken met mixed-teams: circa 50% IT-ambtenaren en circa 50% externen.

Tevens willen wij benadrukken dat er niet voorbij kan worden gegaan aan het verschil tussen verantwoordelijkheid en bevoegdheid. Geen bevoegdheden als team om te veranderen betekent een kansloze zaak voor dat team.

Daarbij geldt voor de externen dat zij – naast eventueel afgesproken professionele werkzaamheden – zich vooral bezighouden met overdracht van kennis en vaardigheden naar de deelnemende IT-ambtenaren. Ons doel is dat deze IT-ambtenaren hun werk zelfstandig kunnen voortzetten na ons vertrek. Wij verkopen geen vis (uurtje factuurtje), maar leren de medewerkers vissen.

Externen horen na bepaalde tijd weer te kunnen vertrekken. Wij geloven niet dat werk laten overnemen door externen, op termijn tot een goed resultaat leidt. Wij geloven in coaching en mentoring van (jonge) IT-ambtenaren door onze groepsleden, zodat de eigen IT-capaciteit van de overheid in staat is de systemen te exploiteren en te onderhouden. Een mentor als tijdelijk ingehuurde buddy of maatje voor een korte, afgesproken periode.