leden

 1. Aris Pierweijer (kennismanagement & communicatie in en rond digitalisering)
 2. Ben van Akooy (businessketens & data-analyse in een digitale wereld)
 3. Daan Rijsenbrij (digitale architectuur; assistentie bij de regie over de digitale transitie), zie: http://i-mentor.nl/daan-rijsenbrij
 4. Dennis van der Spoel (soft skills en werkvormen in een digitaliseringtraject)
 5. Dick Vesters (databases in een gedigitaliseerde wereld)
 6. Ed van der Winden (systeemtheoretische benadering ter vereenvoudiging van de digitaliseringsopdracht)
 7. Hans Loeve (BPM van IT-processen in het digitale tijdperk)
 8. Hans Timmerman (engineering; datamanagement; innovatie en data), zie: http://i-mentor.nl/hans-timmerman/
 9. Henk Volberda (hoogleraar strategie en innovatie UvA; interactie tussen strategie en digitalisering)
 10. Jaap van der Veen (cybersecurity in overheidsomgeving)
 11. Jan Dietz (emeritus hoogleraar TUD: ‘Enterprise Engineering’)
 12. Jan Hoogervorst (sociotechniek als uitgangpunt voor digitalisering)
 13. Jan van Es (contouren van de nieuwe IT voor de overheid in het digitale tijdperk)
 14. Johan Krebbers (ex chief architect Shell; specialist ‘emerging technologies’)
 15. John Froger (IT-Governance; cultuur- en organisatieverandering in een digitale overheid)
 16. John Post (ICT, digitalisering, internet of things, governance), zie:
  http://i-mentor.nl/john-post
 17. Joost van Boeschoten (Sourcing en samenwerkingsrelaties in IT-sector, conflictmanagement en mediation)
 18. Karel Koet (management van multidisciplinaire digitaliseringsprogramma’s
 19. Loek Hassing (architect van een leefbare digitale wereld)
 20. Lydia Duijvestijn (back-up filosofie en resilience in de digitale wereld)
 21. Monique Dubois (dwarskijker bij complexe IT-programma’s, met name betreffende digitalisering)
 22. Peter Hagedoorn (businessstructuren; relatie ‘bestuur-business-IT’ en leiding geven aan digitale transformaties), zie: http://i-mentor.nl/peter-hagedoorn
 23. Peter Rietveld (cybersecurity)
 24. Richard van Breukelen (autoriteit op sturing van IT-gedreven veranderprocessen)
 25. Rob Bening (ex CISO, ex CTO en ex Chief Architect bij de ING)
 26. Rob Poels (begeleiding digitaliseringsprogramma’s; andere organisatievormen door technologie)
 27. Ruud Leether (contractmanagement en het beslechten van daaraan gerelateerde geschillen)
 28. Ted Mos (privacy-management en informatiebeveiliging in het digitale tijdperk)
 29. Victor de Pous (rechtskaders van overheidsautomatisering, digitalisering in het bijzonder)

Laatst bijgewerkt: 3 januari 2022

Uit de variëteit in competenties in bovenstaande opsomming, blijkt dat wij het nodig vinden digitalisering multidisciplinair te beschouwen. Daarnaast kan nog worden geput uit een uitgebreid reservoir/ecosysteem van gelijkgestemden.