John Post

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/johnpostcto/

Korte CV:

John Post (1946) heeft een uitstekende kennis en langdurige ervaring  in ICT, data en digitalisering. Vanaf 2008 tot 2012 werkte hij als Chief Technology Officer bij IBM Benelux.

Daarna werkte hij in de Topsector Energie met als voornaamste werkterrein intelligente energienetwerken en digitalisering meer algemeen. Hij benutte zijn kennis en ervaring op het gebied van ICT en data om de energietransitie te faciliteren. De menselijke kant, sociale en institutionele innovatie zijn daarbij belangrijke aandachtsgebieden. 

John zat ook in de RvC bij Royal Dirkzwager, een dienstverlenend bedrijf in de haven van Rotterdam. Momenteel is hij lid van het i-mentor initiatief. Een groep van zeer ervaren ICT’ers en digitalisering professionals die de overheid en andere organisaties helpt om te komen tot een resilient en betrouwbare ICT infrastructuur en data/applicatie architectuur.