diensten

Onze diensten ten aanzien van digitaliseringsprogramma’s

  1. Verkenning (een objectieve blik op de huidige toestand ten aanzien van de digitalisering).
  2. Grand Design van het eindresultaat.
  3. Kritische succesfactoren, veranderingsmanagement.
  4. Planvorming van het digitaliseringsprogramma.
  5. Startnotities opstellen; denk groot maar begin klein.
  6. Begeleiding en bijsturing van lopende digitaliseringsprogramma’s.
  7. Opzetten begeleidingsstructuur en opdrachtgeverschap van het digitaliseringsprogramma.

De opdrachten voor klanten worden opgeknipt in kleine, overzichtelijke deelopdrachten waarbij de klant na elke deelopdracht kan stoppen zonder verplichting (behoudens betaling van reeds gedane inspanningen). Het in haalbare etappes opknippen, is een uiterst verfijnd proces omdat digitalisering veel aspecten betreft. Naast architectuur en techniek zijn de nodige verandering c.q. aanpassing van organisatie en werkwijze cruciaal. Zonder draagvlak bij en vooral ‘binnen’ de organisatie is succes bijna onmogelijk. Elke behaalde etappe is een overwinning.

Beoogd resultaat

Ons doel is kennisoverdracht, ervaringsopbouw en zelfstandigheid van de ambtelijke organisatie op het gebied van ontwerpen op basis van architectuur, datacentrisch denken, integraal ontwerpen en integrale veiligheid, procesgerichte kwaliteitsborging, maakbaarheid en instandhouding. Daarnaast zit in onze grondhouding het enthousiasme voor de creatie van enthousiaste IT-deskundigen die net als wij op dit gebied een mooie loopbaan kunnen op- en uitbouwen.