Daan Rijsenbrij

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/daanrijsenbrij/

Blogs op LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/daanrijsenbrij/detail/recent-activity/posts/

Persoonlijke visie:

Digitalisering is beslist geen Haarlemmer olie voor alle problemen in de IT. Het is een zeer ingrijpende transitie voor de organisatie en voor de medewerkers.

Zoals uit de publicatie van Hans Timmerman en mij (http://www.itexecutive.nl/architectuur/een-pleidooi-voor-verantwoord-digitaliseren) blijkt, spelen de architect en de engineer (ook wel aangeduid met ‘technisch architect’) cruciale rollen. De architect visualiseert de oplossing in de taal van de opdrachtgever; de engineer beschrijft de oplossing in de taal van de bouwer en het onderhoudspersoneel.

Zoals het plaatje hieronder weergeeft, hebben de architect en de engineer elkaar nodig. De architect laat zich door de engineer influisteren wat te bouwen is en onderhoudbaar. De engineer heeft de architect nodig om moderne  IT-technologie te vertalen naar de functionele behoefte van de organisatie.

Vaak zien we ook nog een cybersecurity expert op dit niveau. Wat niet te beveiligen is, moet je niet willen bouwen. Laat staan in architectuur visualisaties te schetsen.

Digitalisering is een multidisciplinaire uitdaging. Naast de wat hardere zaken als het bouwen van digitale informatiestromen, digitale infrastructuren (en platformen), dataplatformen, digitale services en digitale werkruimtes, vergen de volgende aspecten serieuze aandacht:

  • verandering bedrijfscultuur en bedrijfsorganisatie (waaronder operating models) door digitalisering
  • governance en IT-governance in relatie met digitalisering, waaronder B-IT alignement
  • resilience van de digitale systemen
  • juridische aspecten, cybersecurity, privacy en compliancy
  • sociologische aspecten (waaronder werkvormen en samenwerking)
  • psychologische aspecten en de menselijke maat (waaronder ethische kwesties)
  • opleiding van de eindgebruikers (waaronder digitale geletterdheid)
  • economische en financiële aspecten, waaronder business cases

Vooral met de paradigma-shift naar een echte datacentrische beschouwing, lijken veel architecten moeite te hebben.