uniek

  1. Wij zijn doorgewinterde professionals, die zowel bij de overheid als in de private sector hun sporen hebben verdiend bij het management, de innovatie en de architectuuropzet van complexe IT-programma’s.
  2. Naast kennis en ervaring, tonen wij flexibiliteit en empathie.
  3. Wij zien digitaliseringsprogramma’s breder dan puur techniek.
  4. Wij zetten, naast onszelf als begeleiders, uitsluitend ervaren (individuele en vertrouwde) professionals in op concrete onderdelen van de opdracht.
  5. Wij werken niet met sjablonen, specifieke werkmethodologie of standaard aanpak. De werkwijze wordt per opdracht afgesproken met de klant.
  6. Wij wensen nadrukkelijk dat de klant voor de opdracht voorziet in een eigen gemengd team van IT-mensen en businessmensen, naast eventueel benodigde inhuur.
  7. Wij bieden eenvoudige contracten, met een opzegtermijn van slechts één maand. De klant kan zonder opgaaf van redenen met inachtneming van deze termijn de opdracht opzeggen, waarbij de financiële verplichtingen tot de opzegdatum aan het einde van de maand door de klant worden betaald.
  8. We werken met peer-reviews, waarbij belangrijke voorgenomen beslissingen, conclusies of aanbevelingen, door een onafhankelijke tweede persoon (niet betrokken bij de opdracht) wordt beoordeeld.
  9. De contractrelatie wordt door één van de oprichters afgesloten.
  10. Behalve het in rekening gebrachte uurtarief, zijn er geen andere kosten voor de klant. In het geval van grote afstanden (boven de 100 km enkele reis) worden kilometerkosten in rekening gebracht, respectievelijk bij noodzakelijke overnachtingen de hotelkosten.