missie

De economische noodzaak van degelijke IT bij de overheid lijkt triviaal. Als Nederland zullen wij steeds trager gaan functioneren door de inadequate IT bij de overheid, waardoor de productiviteit en dus de welvaart zullen afnemen. Voor grotere welvaart en zelfs voor welzijn moeten bedrijven en burgers makkelijker kunnen communiceren met elkaar en met de overheid. Aan het welzijn, met name aan het gevoel van veiligheid, wordt de laatste jaren door onhandige IT-gerelateerde missers, geen goed gedaan.

Om de IT-uitdagingen bij de overheid te analyseren en met verbetersuggesties te komen, is na enkele voorbereidende publicaties een versie 0.3 van een IT-Deltaplan gelanceerd waarop ruim 100 IT-professionals hebben gereageerd, zie www.itexecutive.nl/it-deltaplan-overheid. Daarnaast hebben veel professionals nog gereageerd per email, per LinkedIn en in persoonlijke gesprekken, waardoor de totale groep betrokkenen bij het IT-Deltaplan tot ruim 200 is uitgegroeid.

De tijd van notities schrijven en kritiek leveren, moet nu afgelopen zijn. Er is een bewezen behoefte aan een groep externe experts die de overheid zou kunnen ondersteunen en begeleiden bij het:

  • toetsen en/of doorlichten,
  • reflecteren en afwegen,
  • op- of doorstarten,
  • coaching en mentoring van betrokken medewerkers,

van programma’s en implementaties waarbij IT en digitalisering een cruciale rol spelen.

Vanuit de hierboven geformuleerde behoefte aan externe expertise heeft een groep ervaren IT-professionals het initiatief genomen om ‘i-mentor’ op te richten. ‘i-mentor’ is dus een burgerinitiatief om betrokken burgers te interesseren mee te denken over de digitalisering van de overheid en deze uitdaging te helpen analyseren en met relevante verbetersuggesties te komen.

‘i-mentor’ is geen traditioneel adviesbureau. Het is een groep van onafhankelijke, onpartijdige, zeer ervaren professionals, met specifieke ervaring in onderwerpen als opdrachtgeverschap, governance, architectuur, techniek, data, cybersecurity en communicatievaardigheden in en over grote programma’s. Alle leden hebben een lange carrière achter de rug waarin zij succesvol verantwoordelijk waren voor grote digitaliseringstrajecten. Als geen ander kennen zij de kritische succesfactoren, zowel met betrekking tot functionele als de niet-functionele aspecten.

Een rijke verzameling van seniore eenlingen die stuk voor stuk uit zichzelf kunnen opereren, maar waar per opdracht een meerwaarde wordt geleverd als team. Denk ook aan zorgvuldig geselecteerde, onafhankelijke en onpartijdige ZZP’ers bekend met de nieuwste technologieën. Ook energieke, al dan niet gepensioneerde IT-toppers zijn via i-mentor beschikbaar.

Het burgerinitiatief ‘i-mentor’ is opgericht op 5 maart 2021 door Daan Rijsenbrij, Hans Timmerman, John Post en Peter Hagedoorn.

Nadere informatie Daan Rijsenbrij: daan@rijsenbrij.eu.